Det var Hans Olav Labas (4 dan, bakerst til venstre) og Terje Andersen (3 dan, i seisa foran)) som startet klubben. Begge hadde vært utøvere, trenere og styremedlemmer i Kristiansand Karate Club (KKC) i en årrekke. KKC var den første Shorin Ryu klubben i Norge og er "opphavet" til alle andre Shorin Ryu klubber i landet.
I KKC trente man stilarten Shorin Ryu helt fra etableringen av KKC på 1970 tallet og frem til 2001. Da gikk klubben over til stilarten Shotokan. (KKC er nå igjen tilbake til vår stilart) Dette var en av hovedgrunnene til at Hans Olav og Terje ønsket å videreføre stilarten i Søgne og Songdalen.

KKSør ble formelt stiftet 02.02.2002. Av de som var med fra det første året er Terje Andersen og Sindre Øverli-Stavenes fortsatt er med.

Du kan lese en blogg om tema; "defining karate" fra vår trener her.

Vedlagt genealogi Shorin Ryu

Våre sortbelter