Minimum erfaring: 1 1/2 år
Minimum antall treninger: 30 (siden siste gradering)
Minimum intervall: 6 mnd
Normal erfaring: 2 år
Normal intervall: 6 mnd
Minimum alder: ingen krav

Stillinger

Shiko Dachi (sumostilling)
Neko Ashi Dachi (kattestilling)

Pareringer

Shuto Gedan Barai (lav håndkant blokkering)
Empi Uke (albue blokkering)
Empi Uchi Uke (albue blokkering innover)
Shuto Uchi Uke (blokkering innover utført med håndkanten)
Teisho Uke (blokkering med håndflaten)
Teisho Awase Uke / Teisho Morote Uke (kombinert håndrot blokkering)
Hiza Uke (blokkering med kneet)
Sune Uke (parering med skinnben)

Håndteknikk

Teisho Zuki (håndrot støt)
Haito Furi Uchi (innvendig håndkantslag innover)
Haito Yokomen Uchi (innvendig håndkantslag utover)
Shuto Furi Uchi (håndkantslag innover)
Shuto Uchikomi Uchi (håndkantslag fra hoften mot kragebeinet)
Shuto Oroshi Uchi (håndkantslag nedover)

Fotteknikk

Sune Geri/Uke (skinnleggspark)
Hiza Geri (knespark)
Hiza Mawashi Geri (buespark med kneet)
Tenshin Geri (alle innøvde spark med hopp fremover, fremste bein utfører sparket)

Kata

Pinan Sandan
Pinan Yondan +

Kumite

Ju-Kumite (effektiv bruk av teknikker i både forsvar og angrep)