Minimum erfaring: 2 år
Minimum antall treninger: 30 (siden siste gradering)
Minimum intervall: 6 mnd
Normal erfaring: 3 år
Normal intervall: 1 år
Minimum alder: ingen krav

Stillinger

Ippon Ashi Dachi (stå på ett ben)
Gyaku Zenkutsu Dachi (kropp dreid mot bakre bein)

Pareringer

Shuto Morote Uke (dobbel åpen blokkering)
Gedan Juji Uke (lav kryss blokkering)
Kakete Uke (blokkering med grep)
Gedan Uchi Uke (blokkering ned og innover)

Håndteknikk

Empi Age Uchi (albue oppover)
Empi Ushiro Uchi (albue bakover)
Empi Furi Uchi (albue bueslag)
Empi Yokomen Uchi (albue sidelengs)
Empi Oroshi Uchi (albue nedover)

Fotteknikk

Ura Mawashi Geri (omvendt krokspark)
Ushiro Mawashi Geri (roterende krokspark)
Kin Geri (spark med vrist)
Mikazuki Geri (bøyd sirkelspark med fotsålen)

Kata

Pinan Yondan
Pinan Godan +

Kumite

Ju-Kumite (evne til å nytte kombinasjoner i frikamp)