Minimum erfaring: 4 1/2 år
Minimum antall treninger: 60 (siden siste gradering)
Minimum intervall: 1 år
Normal erfaring: 5 1/2 år
Normal intervall: 2 år
Minimum alder: 16 år (kan gis dispensasjon i spesielle tilfeller)

Stillinger

Uchi Hachiji Dachi (figur åtte stilling innover)

Pareringer

Nami Gaeshi Uke (bein blokkering)
Kaishu Jodan Morote Uke (dobbel blokkering mot angrep ovenfra)
Empi Bogyo (albue gard)

Håndteknikk

Hiraken Zuki (støt med fingrenes midterste ledd)
Sayu Zuki (slag til begge sider samtidig)

Fotteknikk

Mae Tobi Geri (flygespark forfra)
Yoko Tobi Geri (flygespark sideveis)
Tenshin Ushori Geri (spark med hopp bakover)
Suri Ashi Geri (glidende spark)

Feiing/kasteteknikker

Kaiten Barai (roterende feiing)
Okuri Ashi Barai (feiing av begge bein)
Harai Goshi (hoftefeiing)
O-uchi Gari (kast etter parering av spark)
Ushiro Hiki Otoshi (nedriving bakfra)
O-soto Gari (stor utvendig feiing)
Do Basami (saksefeiing)

Kata

Bassai Dai
Bassai Sho
Naihanchin Shodan +

Kumite

Ju-Kumite
For deltakere under 30 år vil det være krav til deltakelse i minst tre åpne mesterskap.

 

2. Dan, Svart belte

Minimumserfaring: 6 1/2år
Minimum antall treninger: Ansvar hovedtrener

Stillinger

Alle

Pareringer, Håndteknikker og Fotteknikker

I henhold til Kata

Kata

Naifanchin Shodan
Naifanchin Nidan
Naifanchin Sandan
1 spesial Kata

Kumite

Ju-Kumite


3. Dan, Svart belte

Minimumserfaring: 9 1/2år
Minimum antall treninger: Ansvar hovedtrener

Stillinger

Alle

Pareringer, Håndteknikker og Fotteknikker

I henhold til Kata

Kata

Nishieishi
Hangetsu
Uchieishi

Kumite

Ju-Kumite
Oppvisning

 

4. Dan, Svart belte

Minimumserfaring: 14år
Minimum antall treninger: Ansvar hovedtrener

Stillinger

Alle

Pareringer, Håndteknikker og Fotteknikker

I henhold til Kata

Kata

Kushanku Sho
Kushanku Dai

Kumite

Ju-Kumite

Oppvisning