• Barai = Sveip (feiing)
 • Bonkai = Applikasjoner på kata
 • Dachi = Stilling
 • Dojo = Treningshall
 • Gi = Drakt
 • Harai = Sveip
 • Hikite = Trekk-arm
 • Kaeshi = Støt (med arm)
 • Kage = Krok («hook»)
 • Kakete = Gripe tak
 • Kamae = «Guard»
 • Karate = «Tom hånd»
 • Kerikomi = Støt (med bein)
 • Kihon = Grunnteknikker («Basic»)
 • Kime = Fokus
 • Kokyu = Puste
 • Kosa = Kryss (i blokk og stilling)
 • Kosa = Gå forover(for teknikker)
 • Kumite = Kamp
 • Makiwara = «Slagpute»
 • Mokuso = Meditasjon
 • Morote = Dobbel
 • Nage = Kast
 • Nowate = Gjør deg klar/forbered deg
 • Obi = Belte
 • Ouus = Hilsen/Uttrykk for oppfattelse – forståelse
 • Rei = Bukke
 • Seiza = Knel
 • Sensei = Lærer/Instruktør
 • Soto = Innen fra og ut
 • Te = Hånd
 • Uchi = Utenifra og inn
 • Uchi = Teknikk i bue/sving
 • Waza = Teknikk
 • Yoi = «klar»

Teknikker

 • Ate = Støtteknikk
 • Geri = Spark
 • Tsuki = Slag (flertall)
 • Zuki = Slag (entall)
 • Uchi = Teknikk i bue
 • Uke = Blokk

Retninger

 • Age = Oppover/Oppadgående
 • Fumikomi = Tramp nedover
 • Gyaku = Motsatt
 • Hidari = Venstre
 • Kage = Krok («hook»)
 • Mae = Front
 • Mawashi = Rundt
 • Mawatte = Vending
 • Migi = Høyre
 • Otoshi = Nedover
 • Tobi = Hoppe/Fly
 • Zenkutsu = Forover
 • Yoko = Sidevies, til siden
 • Ushiro = Bakover

Kroppsdeler

 • Ashi = Fot
 • Atama = Hode
 • Chudan = Midtre del av kroppen (mage – bryst)
 • Empi = Albue
 • Gedan = Nedre del av kroppen (underlivet)
 • Hara = Mageregionen
 • Hiji = Albue
 • Haito = Den delen av hånden hvor tommelen sitter
 • Hiza = Kne
 • Haisho = Baksiden av hånden
 • Jodan = Øvre del av kroppen (inkl. hode)
 • Kansetsu = Ledd
 • Kakato = Hæl
 • Ken = Knytteneve
 • Kentsui = «Bunnen» på knytteneven
 • Kin = Skrittet
 • ko-ken = «Toppen» på håndleddet
 • Koshi = Fotballen
 • Nukite = «Spydhånd»
 • Shotei = «Bunn» på håndledd
 • Shuto = Håndkanten
 • Sokuto = Ytterkanten på foten
 • Te = Hånd
 • Teisho = «Håndhæl»
 • Teisoku = Fotsåle
 • Ude = Underarm
 • Ura = Baksiden av hånden

Slag

 • Gyakuzuki = Slag med bakerste (motsatt) knytteneve
 • Hiraken zuki = Slag med de «fremste» knokene (nest ytterste leddene)
 • Ippon-ken zuki = «En-knoke» slag
 • Kagezuki = «Krok» slag («hook» slag)
 • Junzuki = Slag på ett bein
 • Maeken zuki = Slag med fremst knytteneve
 • Mawashizuki = Svingslag
 • Morote zuki = Dobbelt slag
 • Oizuki = Går et skritt frem og slår med fremste knyttneve
 • Seiken zuki = Slag med forsiden av knyttneven
 • Agezuki = Slag oppover (Seiken)
 • Tateken zuki = Slag med vertikal kytteneve (Seiken)
 • Urazuki = «blokk-slag» (Seiken)
 • Yamazuki = Dobbeltslag (formet som en vertikal U)

Spark

 • Hiza geri = «Kne-spark»
 • Kakato geri = Hæl-spark
 • Maegeri = Fremover-spark med bakerste fot
 • Maeashigeri = Fremover-spark med fremste fot
 • Mawashigeri = Rund-spark
 • Gyakumawashigeri = Omvendt rund-spark
 • Mikazukigeri = Spark i «halvsirkel» fremover med innsiden av foten
 • Sokuto geri = Spark med fotkanten
 • Tobi geri = Flyve-spark
 • Yoko geri = Side-spark
 • Uramawashigeri = Rund-spark med undersiden av foten/hæl
 • Ushiro geri = Spark bakover
 • Ushiromawashigeri = Rund-spark bakover
 • Ashi barai = Feiing/svip av foten

Blokk

 • Age uke = Blokk oppover
 • Barai uke = Sveip-blokk
 • Chudan uke = Blokk for midtre kroppsdeler (solar plexus)
 • Gedan uke = Blokk for nedre kroppsdeler (nedre mageregion/skrittet)
 • Jodan uke = Blokk for øvre kroppsdeler (hode/hals)
 • Haishu uke = Blokk med baksiden av åpen hånd
 • Haito uke = Blokk med siden av hånden (pekefinger)
 • Kara uke = «Tom» blokk
 • Kakiwake uke = V-blokk (med begge armene)
 • Kentsui uke = Blokk med undersiden av knyttneven
 • Ko uke = Blokk med oversiden av vristen (hånd/håndledd)
 • Kosa uke = «Kryss»-blokk
 • Mawashi uke = Rund-blokk
 • Mine uke = «Scooping»-blokk med baksiden av hånden
 • Morote uke = Dobbel-blokk
 • Namiashi uke = Blokk med innsiden av foten
 • Ninoude uke = Overarms-blokk
 • Osae uke = Blokk nedover (med håndflaten)
 • Sasae uke = Assistert blokk
 • Shotei uke = Blokk med undersiden av vristen/nedre del av håndflaten
 • Shuto uke = Håndkant-blokk
 • Soto uke = Blokk fra innside og utover
 • Sukui uke = «Scooping»-blokk
 • Yoko uke = Blokk til siden (som regel med håndleddet)
 • Ura uke = Blokk med baksiden av hånden
 • Ude uke = Underarms-blokk
 • Uchi uke = Blokk fra utsiden og innover
 • Wa uke = «Sirkel»-blokk

Navn på stillinger

 • Heisoku dach
 • Musubi dachi
 • Uchihachinoji dachi
 • Heiko dachi
 • Hajiji dachi (Sotohachinoji dachi)
 • Naihanchin dachi
 • Shiko dachi
 • Sokkutsu dachi
 • Sanchin dachi
 • Renoji dachi
 • Moto dachi
 • Zenkutsu dachi
 • Nekoashi dachi
 • Sagi dachi («ett bens stilling»)
 • Kosa dachi («Kryss stilling»)
 • Kokutsu dachi

Tallsystemet – vi teller på japansk

 • Ichi = 1
 • Ni = 2
 • San = 3
 • Shi = 4
 • Go = 5
 • Roku = 6
 • Hichi = 7
 • Hachi = 8
 • Kyu = 9
 • Ju = 10
 • Ju Ichi = 11
 • Ni Ju = 20
 • Ni Ju Ichi = 21
 • Yon ju = 40
 • Nana Ju = 70
 • Hyaku = 100